ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
دهمین مسابقه هفتگی درسال94باشرکت13نفردر5دورعصرجمعه12تیرماه94درمحل سالن شطرنج برگزارگردیدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی فربا5وصادق شبانکاره با4وحسین آبشیرینی با3/5امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۸:۵۲ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۹:۲۰ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۸:۳۳ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

پنجمین مسابقه هفتگی شطرنج94باشرکت10نفردر5دوربه روش سوئیسی درروزجمعه مورخ18اردیبهشت ماه برگزارگردیدکه درپایانآقایان:محمدسجادفاطمی تباربا4وسیدافشین مهدوی واحمدمختاری با5/3امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.ششمین مسابقه هفتگی بمناسبت عیدسعیدمبعث باحضور14نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی فردبا5/4امتیاز-احسان بحرینی ازبرازجان با4ومحسن محمدیان ازگناوه با5/3امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند

قهرمانی بهتاش سلیمی فرد درمسابقات  زنده یادحسن پوربوشهر

این دوره از مسابقات با شرکت 60 نفر  در محل خانه شطرنج برگزار گردید که نفرات برتر عبارت اند از :

1_بهتاش سلیمی فرد 

2_محمد قدرتیان

3_حامد شکاری

4_جواد قلی زاده

طی مراسمی ازجوانان برتردشتستان درحوزه های علمی-فرهنگی وورزشی تقدیرشد.این مراسم که12خردادماه94درمحل سالن اجتماعات پژوهشسرای متقین برازجان برگزارگردیدازآقای بهتاش سلیمی فردبه پاس تلاشهای قابل تحسین درافتخارآفرینی بنام دشتستان درحوزه شطرنج تقدیرشدوهدیه وی توسط رئیس هیات دریافت شد.

هفتمین مسابقه هفتگی باشرکت16نفرازشهرهای برازجان وآبپحش در5دورجمعه مورخ22خردادماه برگزارگردیدکه درپایان بهتاش سلیمی فرد-یداله شبانکاره وجوادقلی زاده همگی با4امتیازوبه لطف پوین شکنی اول تاسوم شدند

 

راه اندازی انجمن شطرنج

به همت پزوهشگاه متقین برازجان انجمن شطرنج نیز درآن مرکز دایرمی شود.

هشتمین مسابقه هفتگی واولین دوره درماه مبارک رمضان عصرجمعه29خردادماه94باشرکت12نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی ومحمدسجادفاطمی تباربا4وجوادقلی زاده با5/3امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.

نهمین مسابقه هفتگی 94باشرکت 17نفردر5دورمورخ 5تیربرگزارشدکه درپایان نفراول بهتاش سلیمی فرد با5نفردوم صادق شبانکاره با4ونفرسوم جوادقلی زاده با4امتیازاول تاسوم شدند.

 

 تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۱۲:۲۴ بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۱۳:۴۳ بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |