ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕

مسابقه روزآتش نشانی  لغو  شدتاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۷:۱۵ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

بیستمین مسابقه هفتگی شطرنج عصرجمعه مورخ 27شهریورماه94باشرکت11نفردر5دوردرمحل سالن شطرنج برازجان برگزارگردیدکه درپایان آقایان اسماعیل مبارکی با5 بهرام شبانکاره با4وعبداله قاسمی با3.5امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۷:۵۷ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
شانزدهمین مسابقه هفتگی94عصرروزجمعه30مردادماه باشرکت19نفردر7دوربرگزارشدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی فردواسماعیل مبارکی با6امتیازوسیدافشین مهدوی با5امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۸:۳۸ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

پانزدهمین مسابقه هفتگی عصرروزجمعه23مردادماه94 باشرکت15نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقای مجیدباقری با5امتیازاول وآقای سیدافشین مهدوی با4وبهرام شبانکاره با3امتیازبه ترتیب دوم وسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۸:۵۷ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

مسابقات شطرنج قهرمان بانوان آسیا باشرکت 57نفردر9دوربه میزبانی کشورامارات برگزارشدخانم میتراحجازی پور دردورآخربا غلبه بر استاد بین المللی بانوان ماری آن گومز(۲۳۱۴) از هند به مقام قهرمانی زنان آسیا در سال ۲۰۱۵  دست یافته ضمن کسب عنوان استاد بزرگی بانوان مستقیم به مسابقات قهرمانی بانوان جهان نیز راه یافت.وخانم آتوساپورکارشیان استادبزرگ بانوان ایران به مقامی بهترازچهاردهم ایندوره ازرقابتها دست نیافت.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۸:۱۵ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |