ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
مسابقات شطرنج که بمناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درروزهای پنج شنبه وجمعه ۲۴و۲۵مهرماه درمحل سالن شطرنج برازجان برگزارگردیده بودباشناخت نفرات برتربه پایان رسید.

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1393/07/26 | 7:47 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : سه شنبه 1393/07/22 | 11:33 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : سه شنبه 1393/07/22 | 11:33 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : سه شنبه 1393/07/22 | 11:31 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |


تاريخ : شنبه 1393/07/19 | 10:11 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |