ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
تاريخ : چهارشنبه 1393/12/06 | 8:24 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |تاريخ : شنبه 1393/12/02 | 6:40 بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

چهلمین مسابقه هفتگی شطرنج عصرجمعه اول اسفندماه 93باشرکت 11نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقایان بهرام شبانکاره وحسین آبشیرینی با4وعبداله قاسمی با5/3امتیازبه ترتیب اول تا سوم شدند.تاريخ : شنبه 1393/12/02 | 9:3 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : چهارشنبه 1393/11/29 | 1:55 بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

آقای بهتاش سلیمی فرد قهرمان شایسته دشتستانی بااقتدار وبدون  

باخت  وبا8 امتیاز به مقام قهرمانی رقابتهای جدول Bمسابقات بین المللی  

جام خزر درگیلان  دست یافت. این پیروزی گوارای وجوددوستداران  

وعلاقمندان به شطرنج  درشهرستان دشتستان واستان بوشهر تاريخ : سه شنبه 1393/11/28 | 1:43 بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |