ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕

اولین دوره مسابقه شطرنج هفتگی درسال94درفضایی بانشاط وپرهیجان ویژه نوروزدرپارک آزادی برازجان درحضورمسافران نوروزی درمحل ستاداستقبال ازمیهمانان نوروزی باهمکاری شهرداری برازجان ساعت7 شب جمعه مورخ7فروردین ماه94باشرکت12نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقایان:صادق شبانکاره با5/4امتیازوعبداله قاسمی با4ومحمدسجادفاطمی تباربا5/3امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۹:۴ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

چهل ویکمین وآخرین مسابقه هفتگی شطرنج دربرازجان باعنوان استقبال ازبهارباشرکت13نفردر5دوربه روش سوئیسی درسالن شطرنج برگزارگردیدکه درپایان آقایان:سیدافشین مهدوی با4/30 وبهرام ویداله شبانکاره هردوبا4وبه لطف پوئن شکنی به ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۲۱:۱۳ بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

مراسم گرامیداشت مبارزات وحماسه های دلیرمردان برازجانی

مرحوم شیخ محمدحسین مجاهد برازجانی

شهیدمیرزامحمدخان برازجانی

جمعه:29 اسفندماه93

مسجدجنت

ساعت 9صبح تا30/11 صبحتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۱۲:۴ بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

  هیات شطرنج شهرستان دشتستان ضمن تبریک پیشاپیش نوروز94گزارشی     تیتروارازفعالیتهای خودارائه می نماید. 

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۹:۵۱ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۸:۵ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |