ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
هیات شطرنج شهرستان دشتستان درنظر دارد برای اولین بار میزبان یکدوره آموزشی مربیگری درجه سه شطرنج باشد.علاقمندان میتوانندآمادگی خودراجهت شرکت دردوره مذکوربه شماره 09178715073 -مهدوی مسئول هیات اطلاع دهند.

 شطرنج برازجانتاريخ : دوشنبه 1393/08/26 | 9:28 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : دوشنبه 1393/08/26 | 9:17 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

           جناب آقای سامان آرمند 

           ازاینکه شاهدپله پله ترقی شمادرسالهای اخیربوده ایم بسیارخوشحالیم.واینک شنیدن خبرکسب  عنوان داورفیده شماهرچندباعث افتخارماست ولی دورازذهن نبود.برایتان درزندگی نیزبهترینهارا آرزومندیم. 

هیات شطرنج دشتستانتاريخ : یکشنبه 1393/08/25 | 8:35 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
بیست ونهمین مسابقه هفتگی بادوهفته تاخیردرتاریخ 23آبانماه در5دورباشرکت10نفرشرکت کننده ساعت16:30درمحل سالن شطرنج برازجان برگزارگردیدکه درپایان آقایان محمدسجادفاطمی تباربا4وجهانبخش غلامیان وسیدافشین مهدوی هرکدام با5/3به ترتیب دوم وسوم شدند.تاريخ : شنبه 1393/08/24 | 2:17 بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
تاريخ : سه شنبه 1393/08/20 | 1:52 بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |