ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۸:۲۸ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

چهاردهمین مسابقه هفتگی سال 94عصرجمعه مورخ 9مردادماه باشرکت15نفردر5دوربرگزارشدکه درپایان آقای احمدمختاری با5امتیازاول شدوآقایان محمودسلیمی فردومحمدسجادفاطمی تبارهردوبا4امتیازبه ترتیب دوم وسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۸:۱۴ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |
جناب آقای مجیدباقری

برخودلازم میدانیم بپاس جوانمردی وتصمیم انقلابی جنابعالی همراه باتیم ملی شطرنج کم بینایان کشورجهت عدم رویارویی باتیم رژیم اشغالگرقدس که باعث خوشحالی تمامی ملتهای آزاده ومسلمان وملت ایران وسرافرازی ورزشکاران استان بوشهروشهرستان دشتستان گردیدازشما صمیمانه تشکرنماییم.سلامتی وموفقیت شماراازدرگاه احدیت خواستاریم.

هیات شطرنج شهرستان دشتستان

لازم به ذکراست چندی پیش درمسابقات جهانی شطرنج اسلوونی تیم شطرنج جمهوری اسلامی ایران به عضویت آقای مجیدی حضورداشتند.تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۱۳:۹ بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

دوازدهمین مسابقه هفتگی وآخرین مسابقه ازسری مسابقات جام رمضان عصرجمعه مورخ26تیرماه باشرکت20نفرازشهرستانهای بوشهر-گناوه وبرازجان در5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی فردبا5واحمددشتی ومحسن محمدی هردوازگناوه به ترتیب اول تاسوم شدند.

همچنین سیزدهمین مسابقه هفتگی سال94باشرکت15نفردر5دورمورخ 2مردادماه برگزارگردیدکه درپیاان آقای سیدافشین معدوی با4/5امتیازبه مقام اول دست یافت وآقایان محمودسلیمی فردواسماعیل مبارکی با3/5امتیازوبلطف پوئن شکنی به ترتیب دوم وسوم شدند.تاريخ : جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۲۱:۳۱ بعد از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

یازدهمین مسابقه هفتگی سال94عصرجمعه مورخ19تیرماه باشرکت 17نفردر5دوربرگزارگردیدکه درپایان آقایان بهتاش سلیمی فردبا5سیدافشین مهدوی واسماعیل مبارکی با4امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۹:۷ قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |