ساعت فلش

 align="center">كد ماوس

 ♛♔♟شطرنج تخصصی برازجان♙♚♕
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز عصرجمعه ها ساعت 18سالن شطرنج برازجان

تاريخ : یکشنبه 1393/06/23 | 11:4 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

بیست وچهارمین دوره مسابقات هفتگی برازجان عصرجمعه ساعت۱۸تاریخ۲۱شهریورماه ۹۳باشرکت۱۸نفردر۷دوردرمحل سالن شطرنج برازجان برگزارگردیدکه درپایان آقایان محمدحسین رنجبر وسیدافشین مهدوی با۵/۵وعبداله قاسمی با۵امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه 1393/06/22 | 8:41 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

بیست وسومین مسابقه هفتگی شطرنج درمحل سالن شطرنج برازجان ساعت۱۸عصرجمعه ۱۴شهریورماه باشرکت۱۵نفربرگزارگردیدکه درپایان آقایان احسان بحرینی با۵وعبداله قاسمی واحمدمختاری هردوبا۵/۳امتیازبه ترتیب اول تاسوم شدند.تاريخ : شنبه 1393/06/15 | 11:56 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

یکدوره مسابقه شطرنج تحت عنوان جام تخت جمشیددرشهرمرودشت استان فارس به شکل ریتدو باشرکت۵۰شرکت کننده که بیش ازنیمی ازجدول راریتینگداران به خوداختصاص داده بودنددرتاریخهای ۱۳و۱۴شهریورماه ۹۳درمحل تالارپردیس آن شهربرگزارگردیدکه درپایان اقای بهتاش سلیمی فردازشهرستان دشتستان با۷امتیازبه مقام دوم دست یافت وآقای عدنان ندیمی فردازاستان فارس با۵/۷امتیازبه مقام قهرمانی دست یافت.تاريخ : شنبه 1393/06/15 | 11:48 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |

یکدوره مسابقه شطرنج بمناسبت هفته دولت درشهرتنگ ارم وباشرکت۱۰نفردر۵دورروزجمعه هفتم شهریورماه ۹۳برگزارگردیدکه درپایان مقام های اول تاسوم رانفرات زیرکسب کردند.

۱-نفراول:آقای کامران افراسیابی -ازروستای پرگانک

۲-نفردوم:آقای سالم صالحی-ازشهرتنگ ارم

۳-نفرسوم:آقای سجادسرداری-ازروستای دهرودسفلیتاريخ : شنبه 1393/06/15 | 11:40 قبل از ظهر | نويسنده : سیدافشین مهدوی |